fbpx

Zrzeczenie się na http://www.Job-Matcher.com

Na tej stronie znajdziesz zrzeczenie się strony http://www.Job-Matcher.com, udostępnionej przez JobMatcher. W niniejszym oświadczeniu wskazujemy, pod którą rezerwacją oferujemy Tobie informacje na naszej stronie internetowej.

Zastrzeżenie intelektualne dla http://www.Job-Matcher.com

Na tej stronie znajdziesz zrzeczenie się strony http://www.Job-Matcher.com, udostępnionej przez JobMatcher. W niniejszym oświadczeniu wskazujemy, pod którą rezerwacją oferujemy Tobie informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji na tej stronie internetowej jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz lub w inny sposób używasz lub niewłaściwie używasz tych informacji. Możesz ponownie wykorzystywać informacje na tej stronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bez pisemnej zgody JobMatcher nie wolno ponownie wykorzystywać tekstu, materiałów fotograficznych lub innych materiałów na tej stronie. Własność intelektualna należy do JobMatcher.

Brak gwarancji dokładności

Jeśli dotyczy:

Dla cen na naszej stronie internetowej dążymy do jak najdokładniejszej reprezentacji rzeczywistości i zamierzonych cen. Błędy, które powstają i są rozpoznawalne jako błędy programistyczne lub błędy typowania, nigdy nie stanowią podstawy do żądania lub zawarcia umowy lub umowy z JobMatcher.

JobMatcher dąży do jak najaktualniejszej strony internetowej. Jeśli pomimo tych starań informacje lub treści na tej stronie są niekompletne i / lub nieprawidłowe, nie możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności.

Informacje i / lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji i / lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego zainstalowania tych materiałów bez uprzedzenia. JobMatcher nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłają za pomocą hiperłączy.

Zmiany

Jeśli to zrzeczenie się zmieni, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję zrzeczenia się strony http://www.Job-Matcher.com.